Used Equipments

 

Công ty Cổ Phần Thiết Bị & Dịch Vụ ĐỒNG LỢI

  • P. Kinh Doanh    Chung Minh Tâm - 0902 883 139
  •                              Phạm Quốc Bình  - 0983 459 926
  •                              Lương Văn Cầu    - 0906 883 139
  • P. Dịch Vụ :       Thanh Hải - 0979.731502 / Đăng Tâm - 0902.470242

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & Website : www.dongloi.com.vn

                                                                          

  • VP tại TP. HCM : 34 đường 20, P. Bình An, Quận 2, TP. HCM

        Tel : 084. 37406783 / Fax : 084. 37406738

  • Showroom tại Biên Hòa: 77 xa lộ Hà Nội, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
  • VP chi nhánh tại Hà Nội : Km1, KCN Bắc Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội